18 maj, 2016

Löpande HR-stöd

Behöver ditt företag någon som kan ägna sig helhjärtat åt personalrelaterade frågor, men inte på heltid? Då kan Min Byrå vara det löpande stöd du behöver. Vi fungerar både som ledningens bollplank och dina anställdas kontaktperson i allt som rör deras anställning.

Hur vårt samarbete ser ut och vilken omfattning det har skräddarsys efter efter era behov. Varje enskilt uppdrag delas dessutom upp i analys, genomförande och uppföljning.

Exempel på vad som kan ingå i Min Byrås löpande HR-stöd:

 • Rådgivning, samtalspartner
 • Utformning och/eller genomförande av medarbetarsamtal
 • Personalhandbok, anpassad efter ditt företag
 • Rehabiliteringsutredning, myndighetskontakt
 • Lönekartläggning
 • Bedömning för löneöversyn samt årlig löneöversyn
 • Löpande personaladministrativa arbetsuppgifter
 • Utformning av policys, strategier och riktlinjer
 • Verktyg/aktiviteter för att minska korttidsfrånvaro
 • Hantering av omorganisationer; ta fram turordningslista, förhandlingsframställan m.m.
 • Ta pulsen på ditt företag hur mår personalen med kortenkät eller mer omfattande arbetsmiljöenkät

Vi kan också hjälpa till med hela rekryteringsprocessen när ni är i behov av personal. Läs mer i byrålådan Rekrytering.