18 maj, 2016

Löpande HR-stöd

Behöver ditt företag någon som kan ägna sig helhjärtat åt personalrelaterade frågor, men inte på heltid? Då kan Min Byrå vara det stöd du behöver. Vi fungerar som ledningens bollplank och hjälper till både strategiskt och operativt med HR-frågorna. Hur vårt samarbete ser ut och vilken omfattning det har skräddarsys efter era behov. Varje enskilt uppdrag delas upp i analys, genomförande och uppföljning. Exempel på vad som kan ingå i Min Byrås löpande HR-stöd:

Lön och avtal

Självklart ska alla anställda ha en ersättning som är motiverad, rättvis och schysst. Ersättningen ska också utbetalas i tid och vara korrekt enligt gällande kollektivavtal. För att lyckas med det krävs att arbetsgivaren har en metod och strategi för lönesättning och förmåner. Vi kan hjälpa till med strategier för lönesättning, anställningsvillkor, lönerevisioner och utbetalningen av lönen.

Arbetsmiljö

Den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön kan många gånger vara avgörande för hur bra vi trivs och presterar på arbetet. Vi hjälper bland annat till att upprätta rutiner, arbetssätt och verktyg för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön. Vi har också stor erfarenhet av att delta under inspektioner med Arbetsmiljöverket och således klara olika inspektionskrav.

Rehabilitering

Trots en god arbetsmiljö, händer det att människor blir sjuka. Både kortare och längre perioder. Alla arbetsgivare har ett omfattande ansvar att bedriva arbetsanpassning och rehabilitering. Vi kan stötta, coacha, skapa rutiner, utredningar, rehabiliteringsplaner och uppföljande samtal för att allt ska gå rätt till och för att sjukfrånvaron ska gå ner.

Medarbetarskap

Medarbetarskap är en filosofi som ligger djupt i den svenska modellen. Som organisationsfilosofi bygger den på en aktiv och ansvarstagande medarbetarroll. Utvecklingen har gått från arbetsledare som leder och fördelar arbetet till chefer som använder sig av målstyrning och coachning för att leda arbetsgruppen framåt. Tillsammans med er kan vi bygga ett starkt medarbetarskap i organisationen, genom rätt aktiviteter och organisering.

Organisering

Samhället är i ständig förändring och det ställer krav på att varje organisation följer med i utvecklingen. Vi ser till att omorganiseringar sker på rätt sätt enligt arbetsrättslig lagstiftning. Det kan handla om uppsägningar, omplacering, omstrukturering av arbetsuppgifter, riskanalyser mm.

Vi kan också hjälpa till med hela rekryteringsprocessen när ni är i behov av personal. Läs mer i byrålådan Rekrytering.