10 november, 2016

Rehabkoordinator

När någon i din personalstyrka blir sjukskriven är det mycket som ska ordnas. För att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska bli så bra som möjligt för alla parter är det därför viktigt att allt görs rätt, redan från början.

Min Byrå kan i rollen som rehabkoordinator samordna hela rehabiliteringsprocessen. Vi finns där lika mycket för dig som arbetsgivare som för den sjukskrivne och jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Utgångsläget är att en korrekt och aktiv process kan hjälpa den sjukskrivne att snabbare återvända till sin ordinarie tjänst.

Det här ingår i Min Byrås tjänst Rehabkoordinator:

  • Vi samordnar olika rehabiliteringsåtgärder för att få en så aktiv rehabiliteringsprocess som möjligt
  • Vi sköter dialogen med den sjukskrivne och med samtliga iblandade parter; arbetsgivare, fackliga representanter, försäkringskassa, försäkringsbolag, vårdinstanser, arbetsförmedlingen m.fl.
  • Vi säkerställer att du som arbetsgivare lever upp till det juridiska ansvar som ställs utifrån socialförsäkringen och arbetsrätten