18 maj, 2016

Pussel DISC beteendestilsanalys

Min Byrå kan genomföra en beteendestilsanalys, Pussel DISC, av dig eller hela din personalgrupp. Analysen ger er en ökad självinsikt i hur du/ni kommunicerar och uppfattas av andra.

D, I, S och C är de fyra olika pusselbitar som påverkar hur vi fungerar och agerar i relationen till andra. D står för dominans eller hur du närmar dig svårigheter och utmaningar. I står för influens eller hur du överför tankar och idéer till din omgivning. S betecknar stabilitet eller hur du svarar på omgivningens tempo. C står för compliance eller hur du svarar på omgivningens regler och rutiner.

Så här kan Min Byrås beteendestilsanalys användas:

  • Ledarutveckling – för ökad självinsikt och bättre förståelse för hur du ska möta dina medarbetare
  • Grupputveckling – för att hitta egenskaper som är över- eller underrepresenterade i gruppen och eventuella spänningar som kan uppstå i relationerna mellan olika personer
  • Försäljning – för att ta reda på hur du uppfattas som säljare och kan skapa en bättre dialog med kunden
  • Kommunikation – för att beskriva din kommunikationsstil och ge dig verktyg för att anpassa kommunikationen till den du pratar med
Disc
Beteendestilstestet skickas som en länk via e-post till utvalda deltagare. Vi går sedan igenom svaren individuellt eller i grupp.

DISC kan med fördel användas i samband med en rekrytering, för att se hur väl den sökandes profil stämmer med vad ni söker. Det är lätt att anställa någon som är väldigt lik dig själv, men alla personlighetstyper behövs för att gruppen ska fungera optimalt. Med hjälp av en beteendestilsanalys av dina sökande kan Min Byrå hjälpa dig att hitta den sista, viktiga pusselbiten. Läs mer i byrålådan Rekrytering.