9 maj, 2018

Lönekartläggning

1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagen så att alla arbetsgivare nu är skyldiga att varje år genomföra en lönekartläggning. Att göra en kartläggning av lönerna på företaget främjar ett bra jämställdhetsarbete vilket i sin tur både ökar företagets välmående och gör företaget mer attraktivt.

En lönekartläggning syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Kartläggningen ska också kunna identifiera eventuella löneskillnader för ett icke kvinnodominerat arbete och ett kvinnodominerat arbete där det icke kvinnodominerade arbetet har högre lön men lägre krav.

VI HJÄLPER DIG

Låter det krångligt? Att göra en grundlig och rätt utförd lönekartläggning kräver både tid och rätt kompetens. Min Byrå har stor erfarenhet av att utföra lönekartläggningar på både småå och stora företag. Vi sätter oss snabbt in i verksamheten och utför lönekartläggningen på ett tidseffektivt sätt genom vårt kartläggningsverktyg. Vi säkerställer att kartläggningen görs enligt gällande lagstiftning och garanterar kunden full trygghet.

Arbetsgivare med tio anställda eller fler måste dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Min Byrå genomför all dokumentation som behövs och sammanställer en analys av hela kartläggningen.

LÖNEKARTLÄGGNING MED MIN BYRÅ

  • Stor erfarenhet av att genomföra lönekartläggning
  • Sätter sig snabbt in i verksamheten
  • Tidseffektivt med hjälp av kartläggningsverktyg
  • Genomför all dokumentation som krävs för företag med fler än tio anställda

Maila oss för offert