29 maj, 2016

HR-utbildning för chefer

Min Byrås HR-utbildning vänder sig till dig är ny i rollen som chef, eller är exempelvis ekonom eller löneadministratör med HR-ansvar. Utbildningen vänder sig även till chefer på företag som har vuxit sig allt större. Ju fler anställda desto mer att hålla reda på.

Som chef har du både ansvar och skyldigheter gentemot de anställda. Du bör därför vara ordentligt insatt i personalfrågorna. Min Byrås HR-utbildning lär ut hur du hanterar olika typer av personalfrågor och vilka praktiska verktyg du kan ha nytta av. Du lär dig helt enkelt att göra rätt från början.

Ur utbildningsinnehållet:

  • Mitt ansvar som personalansvarig chef (attrahera, utveckla, behålla och avveckla personal)
  • Utvecklingssamtal och lönesamtal (verktyg, mål, belöning)
  • Arbetsrättens grunder (chefen som arbetsgivarrepresentant, kontakt med facket, lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen, semesterlagen, kollektivavtal)
  • Arbetsmiljö och samverkan (ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, fysisk arbetsmiljö, social och organisatorisk arbetsmiljö, alkohol och droger)