9 maj, 2018

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) gälla som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen PuL. De som behandlar personuppgifter kommer genom den nya förordningen ställas inför en hel del nya krav. Framförallt innebär den nya förordningen att den enskilde individen får stärkta rättigheter när det gäller personlig integritet.

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter kopplat till sina anställda. Allt ifrån sjukintyg, lön, kompetensbedömningar, personnummer, mail-adresser, foton och mycket mer. För att säkerställa att hanteringen av de anställdas personuppgifter hanteras på rätt sätt kan en del verktyg behövas. Vi ser till att du får dessa på plats.

I paketet ingår:

  • Mall för förteckning/register.
  • Mall för företagspolicy.
  • Mall för blankett om samtycke.
  • Mall för personuppgifts-biträdesavtal.

Maila oss för offert