18 maj, 2016

Extern personalchef

I takt med att företaget växer blir antalet personalrelaterade frågor allt fler. Då behövs någon som vet hur respektive fråga ska hanteras och som kan sätta upp ramarna för ett framtida, hållbart personalarbete.

Min Byrå kan ta på sig rollen som ditt företags externa personalchef i den omfattning ni behöver, på plats hos er eller på distans. Vi är då ledningens bollplank och strategiska stöd, personalens kontaktperson i frågor som rör deras anställning samt företagets ansikte utåt i alla personalrelaterade frågor.

Några av de uppgifter vi kan ta på oss i rollen som din externa personalchef:

  • Ta fram en lönepolicy
  • Bygga upp en HR-portal
  • Hantera arbetsrättsliga frågor
  • Ta fram en jämställdhetsplan
  • Bilda fackklubb och samverka med facket
  • Leda arbetsmiljöarbete
  • Göra en risk- och konsekvensanalys
  • Ge stöd till ledning och personal i samtliga personalfrågor