18 maj, 2016

BAM “Bättre Arbetsmiljö”

– NÄR PERSONALEN MÅR BRA MÅR FÖRETAGET BRA

Personalens välmående är en nyckel till ett framgångsrikt företag. Därför erbjuder vi Bättre Arbetsmiljöutbildning – BAM, Sveriges största utbildning inom arbetsmiljö.

DET HÄR ÄR BÄTTRE ARBETSMILJÖUTBILDNING:

EFFEKTIV ARBETSMILJÖ: Utbildningen är till både för dig som vill uppdatera dina kunskaper och du som vill lära dig om arbetsmiljö från grunden. Du lär dig arbeta effektivt med arbetsmiljö och får grundläggande kunskaper om lagar och regler. Med hjälp av praktiska övningar får du lära dig om allt från fysiska risker till konflikthantering på arbetsplatsen.

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING: Vi på Min Byrå skräddarsyr utbildningen för att den ska vara relevant utifrån ditt företags förutsättningar och behov. Även utbildningstillfällena genomförs på era villkor. Vi kan till exempel genomföra en koncentrerad 3-dagarsutbildning, gå igenom det allra viktigaste under en halvdag eller dela upp utbildningen på fyra halvdagar under ett år.

VAD ÄR NYTT?: Kanske har du tidigare genomgått en arbetsmiljöutbildning, men lagar och regler förändras. Sedan den 31 mars 2016 gäller exempelvis Arbets- miljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. I den ingår regler om arbetsbelastning, arbetstider, buller, ergonomi och kränkande särbehandling. Målet med föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.
På Min Byrå går vi igenom vad som gäller för ditt företag.

Alla våra utbildare är certifierade.
Bättre arbetsmiljö

 
Anmäl dig här