18 maj, 2016

BAM “Bättre Arbetsmiljö”

– NÄR PERSONALEN MÅR BRA MÅR FÖRETAGET BRA

Personalens välmående är en nyckel till ett framgångsrikt företag. Därför erbjuder vi Bättre Arbetsmiljöutbildning – BAM, Sveriges största utbildning inom arbetsmiljö.

DET HÄR ÄR BÄTTRE ARBETSMILJÖUTBILDNING:

INNEHÅLL: Utbildningen är som standard en öppen tre-dagars utbildning och vänder sig både till dig som vill uppdatera dina arbetsmiljökunskaper och till dig som vill lära dig om arbetsmiljö från grunden. Du lär dig om samverkan, regler och roller, att upptäcka och hantera risker, att jobba med förändring och utveckling kopplat till arbetsmiljö och kanske viktigast av allt, att jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor på den egna arbetsplatsen.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING: Vi på Min Byrå kan anpassa BAM-utbildningen för att den ska vara relevant utifrån just ditt företags förutsättningar och behov. Detta innebär att vi anordnar en sluten utbildning endast för er och anpassar gruppövningarna.

VAD ÄR NYTT: Sedan januari 2019 har BAM-metoden förändrats där den tidigare ”niostegs-metoden” bytts ut mot en ny metod. Utbildningsmålen och grundinnehållet är dock detsamma.

Alla våra utbildare är certifierade.
Bättre arbetsmiljö

Anmäl dig här