Hälsa och rehabilitering

En långtidssjukskrivning kan vara ett dråpslag mot företaget. Viktig individuell kompetens och en värdefull kollega går för en tid förlorad och kan vara svår att ersätta. Att ha ett högt antal korttidssjukskrivningar kan dessutom vara en varningssignal på att något inte står rätt till. Forskning visar på flera kopplingar mellan god hälsa, högre produktivitet och Läs mer om Hälsa och rehabilitering[…]