4 maj, 2020

Covid-19

Corona ställer höga krav på arbetsgivare och det är viktigare än någonsin att vi gör rätt saker i rätt tid, att vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar våra verksamheter utifrån lagstiftning. Min Byrå kan guida dig rätt genom alla HR frågorna. Exempelvis kopplat till korttidsarbete, varsel, uppsägningar, arbetsmiljö och distansarbete. Ingen fråga är för stor eller för svår för att vi ska kunna hitta rätt lösning för din verksamhet.

Allt från korttidsarbete och stulen handsprit till förändrad verksamhet

I dagsläget sliter många verksamheter med att anpassa sina verksamheter för att matcha utbud med efterfrågan för att överleva. Samtidigt uppkommer frågorna hur man ska hantera höga sjuktal, minska smittspridning, kontrollera sina anställdas distansarbete, möta anställdas oro och olika reaktioner, införa korttidsarbete och förhandlingar kring arbetsbrist. Mitt i allt blir den inköpta handspriten på arbetsplatsen stulen och konflikt bryter ut när en kollega varit oaktsam under helgen.

Kontakta Min Byrå så hjälper vi till.