Bättre arbetsmiljöutbildning

BÄTTRE ARBETSMILJÖUTBILDNING I ÖSTERSUND

Bättre arbetsmiljöutbildning är för dig som vill lära dig eller uppdatera dig kring arbetsmiljö. Du lär dig hantera arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats och får grundläggande kunskap om lagar och regler. Föreläsning varvas med praktiska övningar. Dessutom går vi igenom den nya föreskriften OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft 31 mars 2016.

FÖR VEM?

Utbildningen är en öppen branschöverskridande utbildning som riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga representanter och för andra som kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor.

NÄR?

Utbildningen hålls under tre dagar: 19–20/3 samt 26/3 klockan 9–16.

VAR?

Min Byrå, pedagogens väg 4 i Hus S, Campus Östersund.

UTBILDARE:
Jessica Flodin från Min Byrå. Diplomerade handledare i Bättre arbetsmiljö, utfärdad av Prevent.

KOSTNAD
5900 kr /person inklusive BAM-handbok, fika och lunch. Begränsat antal platser, max 20 deltagare. Anmäl dig senast den 28 januari.

Öppna utbildningar

Bättre arbetsmiljöutbildning

Bättre arbetsmiljöutbildning

Min Byrå bjuder in till Sveriges största arbetsmiljöutbildning.