4 augusti, 2020

Öppna utbildningar

BAM

Bättre arbetsmiljöutbildning (även kallad BAM) är för dig som vill få kunskaper eller uppdatera dina nuvarande kunskaper om arbetsmiljö. Utbildningen ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och du lär dig att hantera arbetsmiljöfrågor som uppstår på din arbetsplats. Dag 1 går vi igenom samverkan, regler och roller. Dag 2 lär vi oss att upptäcka och hantera risker och dag 3 lär vi oss om förändring och utveckling på arbetsplatsen kopplat till arbetsmiljö. Vi kommer använda oss av systematiskt arbetsmiljöarbete som utgångspunkt under hela utbildningen som varvas med teori och gruppövningar.

För vem?

Utbildningen är en öppen branschöverskridande utbildning som riktar sig till arbetsgivare, chefer, skyddsombud, fackliga representanter och för andra som kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor.

Vi anordnar även utbildningen i ett företagsanpassat format vid efterfrågan. Är du intresserad av en företagsanpassade BAM-utbildning går det bra att kontakta oss på info@min-byra.se.

Var när hur?

Vi håller allt som oftast till i våra egna lokaler, alltså Köpmangatan 41, Östersund. Utbildningen är som standard tre dagar lång och nästa utbildningstillfälle sker till hösten 2020. Utbildare är Johanna Eldh från Min Byrå. Diplomerade handledare i Bättre arbetsmiljö, utfärdad av Prevent. Kostnaden är 5900 kr /person inklusive BAM-handbok, fika och lunch. Begränsat antal platser, max 10 deltagare.

Anmäl dig här nedan!

Dina kontaktuppgifter blir automatiskt tillagda i vårt kontaktregister när du använder detta formulär. Vi använder din e-postadress för att skicka ut information och nyhetsbrev. Varje nyhetsbrev har en länk som du kan trycka på om du vill avsluta din prenumeration på våra nyhetsbrev.