4 augusti, 2020

Öppna utbildningar

BAM

Bättre arbetsmiljöutbildning (även kallad BAM) är för dig som vill få kunskaper eller uppdatera dina nuvarande kunskaper om arbetsmiljö. Utbildningen ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och du lär dig att hantera arbetsmiljöfrågor som uppstår på din arbetsplats. Dag 1 går vi igenom samverkan, regler och roller. Dag 2 lär vi oss att upptäcka och hantera risker och dag 3 lär vi oss om förändring och utveckling på arbetsplatsen kopplat till arbetsmiljö. Vi kommer använda oss av systematiskt arbetsmiljöarbete som utgångspunkt under hela utbildningen som varvas med teori och gruppövningar.

För vem?

Utbildningen är en öppen branschöverskridande utbildning som riktar sig till arbetsgivare, chefer, skyddsombud, fackliga representanter och för andra som kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor.

Vi anordnar även utbildningen i ett företagsanpassat format vid efterfrågan. Är du intresserad av en företagsanpassade BAM-utbildning går det bra att kontakta oss på info@min-byra.se.

Var när hur?

Utbildningen sker i våra lokaler på Thoméegränd. Utbildningen pågår under tre dagar och kommande utbildningstillfälle är 22-23:e samt 29:e november 2022. Utbildare är Elin von Friedrichs från Min Byrå. Diplomerade handledare i Bättre arbetsmiljö, utfärdad av Prevent. Kostnaden är 6900 kr /person exkl. moms inklusive BAM-handbok, kursmaterial och fika. Begränsat antal platser, max 10 deltagare.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till info @min-byra.se eller till elin @min-byra.se