18 maj, 2016

Utbildning

 
BAM – Bättre Arbetsmiljöutbildning
 
BAM – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning, framtagen av Prevent och arbetsmarknadens parter. Det är också en utbildning som rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Denna utbildning riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud samt dom som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig att upptäcka och hantera risker, att jobba med förändring och utveckling kopplat till arbetsmiljö, och kanske viktigast av allt att jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor på den egna arbetsplatsen. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade BAM-utbildningar.
 
Alla våra utbildare är diplomerade. Anmäl dig under menyfliken BAM eller kontakta oss för att göra din bokning!
 
Arbetsrätt i praktiken
 
Arbetsrätt i praktiken ger värdefulla kunskaper i hur man bör agera när det gäller anställning, uppsägningar, omplaceringar, medbestämmandeförhandlingar och andra frågor som rör arbetsrätt. Det finns också möjlighet att diskutera konkreta arbetsrättsliga situationer med kursledarna och deltagarna under utbildningens gång. Utbildningslängden är en dag och genomförs i våra lokaler på Min Byrå i Östersund. Vi kan även genomföra utbildningen som företagsanpassad där vi skräddarsyr innehållet efter era behov, mål och utmaningar. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar. Kontakta oss för att göra din bokning eller för mer information!
 
SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 
Under utbildningen lär vi ut hur man bäst lägger upp rutiner i arbetsmiljöarbetet, och hur organisationen med hjälp av strategier och metoder effektivt kan implementera arbetet i den dagliga verksamheten. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar. Kontakta oss för att göra din bokning eller för mer information!
 
Friska företag
 
Under utbildningen går vi igenom nuvarande sjukfrånvarostatistik i samhället, vilka friskfaktorer som forskats fram och hur verksamheter kan arbeta förebyggande. Vi pratar också om det arbetslivsinriktade rehabiliteringsansvaret och hur långt ansvaret sträcker sig. Kontakta oss för att göra din bokning eller för mer information!
 
Medarbetarsamtal
 
Under utbildningen ger vi tips och råd om hur man skapar givande, motiverande och effektiva medarbetarsamtal. Kontakta oss för att göra din bokning eller för mer information!
 
Hantera misskötsamhet
 
Under utbildningen ges en inblick i lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och gällande praxis så chefer inom verksamheten vet hur man ska agera vid misskötsamhet. Vi går också in på hur man hanterar en eventuell uppsägning eller ett avsked. Kontakta oss för att göra din bokning eller för mer information!
 
GDPR för arbetsgivare och personal
 
Under utbildningen pratar vi dels om arbetsgivarens ansvar att instruera anställda kring behandling av andras personuppgifter (ex. kunders), men också hur arbetsgivaren ska skydda sina anställdas personuppgifter. Kontakta oss för att göra din bokning eller för mer information!