5 februari, 2017

HR-frukost

Min Byrå bjuder in till HR-frukostar en gång i månaden där vi bjuder på frukostmacka, kaffe och en matnyttig miniföreläsning inom HR. Vi tar en paus under sommaren, men håll utkik till hösten – då kommer nya spännande frukostar.

 • tis
  04
  Sep
  2018
  7.30 - 9.00Campus hus S, Pedagogens väg 4

  En arbetsgivare är skyldig att arbeta med arbetsmiljön systematiskt och planerat. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare och är mycket viktig att kunna. Under denna HR-frukost pratar vi om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas i praktiken och vilka verktyg som kan behövas.

  Välkommen!

  ANMÄL DIG HÄR

 • tis
  09
  Okt
  2018
  7.30 - 9.00Campus hus S, Pedagogens väg 4

  Den 1 januari 2017 ändrades Diskrimineringslagen så att alla arbetsgivare blev skyldiga att varje år genomföra en lönekartläggning. En lönekartläggning syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Att göra en kartläggning av lönerna på företaget främjar ett bra jämställdhetsarbete vilket i sin tur både ökar företagets välmående och gör företaget mer attraktivt. Under denna HR-frukost pratar vi om hur man genomför en lönekartläggning och vad man bör tänka på.

  Välkommen!

  ANMÄL DIG HÄR

 • tis
  06
  Nov
  2018
  7.30 - 9.00Campus hus S, Pedagogens väg 4

  En långtidssjukskrivning kan vara ett dråpslag mot företaget. Viktig individuell kompetens och en värdefull kollega går för en tid förlorad och kan vara svår att ersätta. Att ha ett högt antal korttidssjukskrivningar kan dessutom vara en varningssignal på att något inte står rätt till. Forskning visar på flera kopplingar mellan god hälsa, högre produktivitet och bättre arbetstillfredsställelse. Det är därför viktigt att ta hälsa och rehabiliteringsfrågor på allvar trots att vägen kan kännas snårig ibland. Under denna HR-frukost pratar vi om vad du som arbetsgivare behöver göra när en anställd blir sjuk och hur ett effektivt rehabiliteringsarbete kan bedrivas.

  Välkommen!

  ANMÄL DIG HÄR

 • tis
  04
  Dec
  2018
  7.30 - 9.00Pedagogens väg 4, Campus hus S, Östersund

  Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddsförordning gälla som lag i alla EU:s medlemsländer, förordningen kallas förkortat GDPR och står för General Data Protection Regulation. Förordningen ersatte den svenska personuppgiftslagen PuL och innebär att den enskilde individen får stärkta rättigheter för den personliga integriteten. Under denna HR-frukost pratar vi om hur arbetsgivare ska tänka kring hanteringen av de anställdas personuppgifter och vilka rutiner som bör finnas.

  Välkommen!

  ANMÄL DIG HÄR